Friday, January 31, 2014

Adakah bank berhak memegang atau menyimpan "Geran" kereta anda?

Sudah pasti anda mempunyai kereta? Adakah kereta anda masih di bawah ansuran sewa beli ? Majoriti orang Malaysia pasti berada dalam situasi ini. Jadi di dalam penulisan kali ini saya ingin highlightkan satu isu yang saya fikir tidak cukup adil kepada kita sebagai penyewabeli (pelanggan bank). Sekarang pada masa ekonomi yang flip flop dan zaman inflasi ini saya juga cukup yakin bahawa sebilangan daripada kita mungkin berhadapan dengan kelewatan untuk membayar ansuran. Terutama bagi mereka yang bekerja atau mempunyai perniagaan sendiri dan yang tidak mempunyai pendapatan tetap, kelewatan atau sedikit "tidak teratur" dalam pembayaran tidak dapat dielakkan.

Sekarang, dengan andaian kita mempunyai "sedikit" kelewatan dalam ansuran, tetapi belum lagi dikira suatu "tempoh kelewatan" bagi bank untuk menarik balik kereta kita di bawah AKTA SEWA BELI. 

Di bawah Akta tersebut, kelewatan mesti menjadi lebih daripada 2 bulan 21 hari dan kita berhadapan dengan suatu masalah iaitu - cukai jalan kita tamat tempoh ! Ya kita masih selamat kerana bank tidak boleh menyentuh kereta itu; akan tetapi, kita pasti terdesak mahu mendapatkan cukai jalan supaya kita boleh memandu dengan "aman" di jalan raya tanpa perlu menyelinap keluar dari polis atau JPJ.

Berita buruk ialah apabila kita berlari ke bank meminta mereka untuk pelepasan sementara "geran kereta" kita untuk memperbaharui cukai jalan. Mereka (pihak bank) ENGGAN melakukannya kecuali kita mengemaskini bayaran ansuran kita!

Pertama sekali, pihak bank harus tahu dan akui bahawa mereka tiada hak untuk memegang Title ("geran kereta") itu. Apa yang mereka nak takut pun? Hak pihak bank ke atas kereta itu sentiasa terjamin kerana ada sesuatu pengendorsan pada "geran tersebut" secara NYARING DAN JELAS menyatakan bahawa kereta adalah di bawah lien. Jadi tiada pemindahan boleh dibuat secara sah.

Pada pendapat saya (secara merendah diri), bahawa bank itu "memanglah" mempunyai hak (untuk menyimpan geran kereta tersebut) dan kerana bank "mempunyai hak itu" akhirnya mengakibatkan penyewa (kita) lewat atau tertangguh mendapatkan cukai jalan. 

Dan SESUNGGUHNYA, tiada peruntukan di bawah Akta Sewa Beli atau mana-mana undang-undang lain yang membolehkan mereka (pihak bank) untuk menyimpan "geran itu".

Saya rasa tindakan pihak bank menyimpan "geran kereta" benar-benar bodoh di mana kononya situasi ini diambil oleh pihak bank itu untuk memastikan penyewa mengemaskinikan ansuran mereka. 
Pelanggan bank itu ada yang hanya memakai kereta Kancil sahaja, lepaskanlah "geran tersebut" kepada mereka

Mengapa saya kata bank bodoh bila menyimpan "geran kereta" tersebut? 

Secara mudahnya, sekiranya orang tersebut ada kereta untuk digunakan untuk pergi bekerja atau untuk menjalankan perniagaannya; dia akan sendirinya cuba untuk "aktif" mencari sebanyak wang yang mungkin atau secepat yang mungkin untuk menyelesaikan hutang (ansuran bulanan). Itu jika geran kereta ada dalam simpannya dan dia boleh memperbaharui Cukai Jalan. Namun jika dia tidak boleh pergi bekerja bagaimana dia boleh membayar ansuran beliau? Betul tak? Pokoknya, buat apa pihak bank masih berdegil untuk menyimpan "geran kereta tersebut".

Jadi, saya mencadangkan bagi mereka yang mempunyai "masalah" seperti di atas, silalah;

1. Menyerahkan atau menulis surat aduan kepada Bank Negara Malaysia, DAN jika perlu

2. Memfailkan saman di mahkamah sivil atau di Tribunal Pengguna mendakwa : - 
(a) Pihak Bank menyerahkan Title (geran kereta) bukan hanya bagi tujuan untuk memperbaharui cukai jalan akan tetapi untuk simpanan kita.
(b) Kerugian akibat daripada tidak boleh menggunakan kereta tersebut kerna bank tidak memberikan kerjasama untuk memperbaharui cukai jalan.
(c) Tuntutan GANTIRUGI (reimbursement) daripada pihak bank terhadap apajua kos pemindahan yang mungkin dialami kerana menggunakan pengangkutan alternatif.

Saudara sekalian, amalan bodoh pihak bank (menyimpan geran kereta) ini bagi saya adalah tidak bertamadun dan pihak bank mesti menghentikannya! Dan mereka harus menghormati atau sekurang-kurangnya mempunyai ihsan terhadap pelanggan mereka.

Ok sehingga kita bertemu lagi ..

No comments:

Post a Comment