Saturday, August 16, 2014

2, 3 dan 4

Hari ini saya ada 3 perkara yang saya nak perkatakan...... Orang yang selalu sebut dengan 3 ini bagaimana? Dia nak menipu atau dia nak bercakap secara jujur? 

Dalam ayat pertama Surah Fathir ada disebut Kepak Malaikat itu Allah jadikan 2, 3, dan 4 dan tidak disebut ianya Azwaaaj... atau Pasangan. 

Banyak Ahli Tafsir menafsirkan ianya sebagai pasangan.... Jika sesuatu burung itu ada 3 kepak? Bagaiamankah ianya berfungsi? 1 di kiri atau 2 di kanankah? Atau bagaimana pula?

No comments:

Post a Comment