Thursday, February 6, 2014

Ayuh! Hijrahkan da'awah

Kerana itu Allah selalu tegaskan: 
INIL HUKMU ILLA ALLAH....

Dalam soal membuat keputusan dan Hukuman itu Tugas Allah. Budaya hari ini ramai yang bertanya kepada Ustazul Jalil Apakah hukuman itu dan ini wahai Ustaz? dan Ustazul Jalil serba salah sehingga terpaksa memberikan juga Hukum. Selepas mendengar penjelasan Ustaz dia merasa kecewa sebab apa yang dia harapkan tidak seperti apa yang ustaz sebutkan. 

Kerana itu tugas mendididik diri adalah usaha masing-masing untuk mencari Ilmu dan mengamalkannya. Bila kita membaca Al Qur'an; Allah yang Akan mengajarkan kepada Kita Ilmunya.

QUL: Innamal Al Ilmu 'Inda Allah.....

Tugas Da'awah kita bukannya mengajarkan manusia dan jauh sekali untuk menjatuhkan hukuman kepada manusia.

Justeru..... HIJRAHKAN DA'AWAH

No comments:

Post a Comment