Thursday, February 6, 2014

Bacalah, Lihatlah, Fahamilah, Lestarilah, Dalamilah

40 tahun saya hidup dalam masyarakat Melayu. Saya dididik dalam bahasanya. Saya membaca Versi Terjemahan Al Qur'an dalam bahasanya. Saya berontak akali dalam tak faham apa yang cuba dimaksudkan.

Saya baca Versi Translation & Commentary Abdullah Yusuf Ali dalam Bahasa Inggeris. Minda saya teranjak. Perbandingan dengan beberapa sumber keilmuan dan Sains. Saya melihat lebih jauh. Saya upaya insaf dalam Maqsud dan Makna menurut Al Lughotul 'Arabiah. Saya temui kunci-kunci. Saya tekad Qiraah. Saya Rattil setiap Tilawah.

Sedikit kefahaman ilmu muzika dan nota bunyian. Saya orchestra kan Pembacaan Al Qur'an. Saya dramatikkan Lisanun Arabiyyun dalam Lidah Lingua Franca Bahasa Melayu Kuno Versi Parameswara. Saya engage dengan English Spoken Language. Saya nikmati Queen's English. Sedikit kefahaman dalam Chinesse Stroke of its Writing.

Anyaman dengan tulisan Hamka. Baca Ensiklopedia dan Wikipedia. Mendasar semula kelas pengajian di masjid bersama bapa sejak kecil. Juga majalah-majalah dulukala seperti Sarina, Qiblat, Risalah dan Dewan Sastera. Terilham dalam beberapa karya-karya sasterawan Nusantara.

Minda kebaratan dalam Rocking Line dan Bob Dylan, Barett dan Hendrix. Sematan filem-filem Hitchock dan Tarantino. Keminatan dalam dunia Aritmetikal dan Algebra serta Logarithma. Melukis peta-peta wilayah khayalan. Membaca buku-buku darah-darah perjuangan yang menistis merah pekat.

No comments:

Post a Comment