Thursday, February 6, 2014

Tiada jalan pintas untuk memahami Al Qur'an selain Bacalah (Qiraah)

Tiada jalan pintas selain BACALAH (QIRAAH) Al Qur'an. Zikirkan Al Qur'an. Baca dan terus baca. Elakan petik-petik satu potong ayat . Bacalah Satu Surah Lengkap. Setiap Surah punya Keilmuawannya. Kisahnya. Teladannya. Matematikanya. Mantiqnya. 

Surah Al Mudatssir> Surah ke 74 ada 56 ayat. Antara intipati menarik Surah ini ialah tentang Saqar. Apakah itu Saqar? Sin+QafRa. Masih Ingat Iqra'? Qaf Ra. Pada ayat 30 ada nota tentang angka 19 - 'Alaiha Tis'ata Ashara.

Salingan numerikal pada kedudukan Surah dan Jumlah ayatnya ialah : 74 dan 56 boleh dibaca begini: 7+4=11=5+6. 

Pada ayat 32 hingga 34 ada kisah tentang Bulan: Kalla Wa alQamar::wa alLaili Iza Adbar::wa asSubhi Iza Asfar.

Sekali-kali Tidakkk!!! Dan Bulan; Tatkala Malam ia Adbar; Menjelang Subuh ia Asfar.... Fenomena apakah ini?

Siapakah mereka ini? KA ANNA HUM - HUMURUN MUSTANFIRAH! FARRAT MIN QASWARAH!

74:1 Hai Sang Mudatssir 74:2 Qum Fa Anzir 74:3 Wa Rabbaka Fa Kabbir.

74:2 Perintah Kerasulan bermula. 74:3: Perintah Solat bermula.

No comments:

Post a Comment