Tuesday, February 4, 2014

Marilah intai formulasi sejarah keturunan dan ketamadunan manusia berpandukan Al Qur'an

Sejarah Keturunan/Ketamadunan Manusia. 
Panduan am: 
(1) Ali Imran 3:33
Indeed, Allah chose Adam and Noah and the family of Abraham and the family of 'Imran over the worlds -
(2) 3:34 - Descendants, some of them from others. And Allah is Hearing and Knowing.

Saya telah menolak Formulasi Keturunan Manusia yang berasaskan BOOK OF GENESIS (Torah/Bible Old Testament). Di mana mereka mencatat keturunan manusia daripada 3 orang anak Nabi Nuh iaitu SAM, HAM dan YAFIDZ.

Formula Al Qur'an: ADAM - NUH, KELUARGA IBRAHIM, KELUARGA ALI IMRAN - dan keturunan yang datang dari perkahwinan sesama keturunan mereka.

Formula ini kira tambah nilai dengan formula Banjir Besar. Di mana mereka yang mengikuti Nuh adalah anak-anaknya dan kaumnya yang mendengar. Jadi keturunan manusia ada yang datangnya dari Nabi Nuh dan ada yang bukan darinya juga. Kita tandakan yang bukan dari Nabi Nuh sebagai Keturunan Adam. 

FASA 1 - Keturunan ADAM - - Nabi Idris, Nabi Nuh (istawa ala Al Judi)
*tiada catatan nama Isteri Adam hanya dinota sbg Zaujah; dan nama anak Nabi Adam juga tidak dicatat hanya dinota sebagai Bani Adam*
*tiada dinota nama anak Nabi Nuh yang tenggelam dan hanya dinota Isterinya sbg 2 wanita yang Kafaru sbg Imra'at* 

FASA 2 - 
(1) Keturunan Adam/Nuh - Nabi Hud, 'Ad, Iram
(2) Keturunan Nuh - Nabi Shaleh, Tsamud
(3) Descendants, some of them from others, Babil

FASA (3) -
(1) Keturunan Adam/Nuh - Ibrahim, Luth (Kaum Al Mu'tafikah)
(2) Keturunan Ali Ibrahim - Ismail, Ishak, Ya'qub (Bani Isra'il - Musa, Imran), Yusuf - Al Malik (Mesir)
(3) Descendants, some of them from others, Kaum Fir'aun/Qarun

FASA (4) -
(1) Keturunan Adam/Nuh - Ayub, Syu'ib (Kaum Madyan, Ashabul Aikah/Rass)
(2) Keturunan Ali Ibrahim - Bani Isra'il, Daud, Sulaiman (Kaum Tubba', Saba') -BALDATUN THOYYIBATUN WA RABBUN GHAFUR
(3) Keturunan Ali Imran - Isa (Kaf Ha Ya Ain Shad)
(4) Descendants, some of them from others, Rum, Al-A'rab, Ashabul Fil/Ukhdud

Adam(Alif) + Nuh (Ha) + Ibrahim (Mim) + Adam (Dal) = AHMAD
Adam/Imran(Mim) + Nuh (Ha) + Ibrahim/Imran(Mim+mim)+ Adam (Dal) = MUHAMMAD
Manusia bersifat beruk sahaja yang mengatakan manusia berasal daripada beruk

No comments:

Post a Comment